ГЕРМАНИЯ, ПОЛША, ПОРТУГАЛИЯ и ИТАЛИЯ

Актуализирана информация за пътуванията от България!

ПЪТУВАНЕ КЪМ ГЕРМАНИЯ от 30.03.2021г.: Задължително представяне на негативен PCR-тест и за ТРАНЗИТНИТЕ ПЪТНИЦИ през Германия

NEW: Транзитните пътници над 6-годишна възраст вече са длъжни да представят отрицателен резултат от PCR тест преди излитането си с прекачване в Германия. 

Припочняме, че считано от 21.03.2021 г. Германия постави България в като „област с висока честота“ в  „Списъка на рисковите области“ на института „Робърт Кох“.  Пълният списък се актуализира регулярно и е на следната електронна страница: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

При влизане на цялата територия на Федерална Ребулика Германия от рисков регион /в т.ч. България/ е задължително да се изпълни следното:

*задължително представяне на отрицателен PCR тест за всички пътници над 6-годишна възраст. Доказателството за отрицателния тест Covid-19 не трябва да е по-старо от 48 часа по време на влизане и се проверява от авиокомпаниите, например Lufthansa, преди излитане. Негативен тест за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 или медицинско свидетелство следва да се представи на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски или френски език.

*Задължително е също: Всички влизащи в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина при спазване на разпоредбите на съответната федерална провинция

адължителна е и регистрацията на влизащите на територията й граждани, които са пребивавали в последните 10 дни преди пътуването в рисков регион (България влиза в този списък). Регистрацията се извършва на следния уеб адрес: http://www.einreiseanmeldung.de/ , а пътниците ще трябва да носят копие при влизане в страната.

От 30 март 2021 нататък представянето на отрицателен PCR-тест, направен до 48 часа преди полета, ще е задължително за всички пътници, пристигащи в Германия със самолет, без значение дали пристигат от страна с висок риск от инфекция или не!

За повече информация, може да следите на следния линк на Министрество на Външните работи България: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/germany

********************************************************************************************************

ПЪТУВАНЕ КЪМ ПОЛША: На територията на цялата страна са въведени нови мерки и ограничения от 30 март 2021г.:

Считано от 30 март 2021 г., правителството на Полша въвежда нови карантинни мерки при пресичане границата на страната, а именно:

*Българските граждани, пътуващи от Република България до Полша, ще бъдат поставяни под задължителна 10-дневна карантина при влизане в страната, като наличието на отрицателен резултат от тест за коронавирус вече няма да бъде основание за освобождаване.

*Пътниците могат да бъдат освободени от карантина при представянето на отрицателен резултат от тест за коронавирус (PCR или антигенен), направен след влизане в Полша.

Допълнителна информация относно ограничителните мерки при пътуване и изключенията за поставяне под 10-дневна карантина може да бъде намерена на следния уеб адрес:
https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Повече за въведените мерки в страната: https://mfa.bg/bg/situationcenter/28917

*************************************************************************************************************************

ПЪТУВАНЕ КЪМ ПОРТУГАЛИЯ КЪМ 31 МАРТ 2021г.:  Португалия въвежда задължителна 14-дневна карантина пристигащите от България в периода от 01 до 15 април 2021г:

Изключение от задължителната карантина се прилага само при наложителни пътувания и престой на територията на страната не по-дълъг от 48 часа, доказан с билета за обратно връщане.

Едновременно с това изискването за представяне на отрицателен PCR-тест остава валидно: Всички пътници, независимо от гражданството, пристигащи на континенталната част на Португалия, трябва да представят, преди качване на самолета, негативен PCR тест не по-стар от 72 час. Това изискване не се прилага за деца до 24 месечна възраст.

Остава в сила изискването всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или единствено с цел транзит, да попълнят формуляр, който е наличен на следния уеб адрес:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card.
Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.

Що се отнася до транзитното преминаване през територията на Португалия се изисква задължителен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат за цялата територия на страната.
Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено за целта помещение на летището.

*************************************************************************************************************************

ПЪТУВАНЕ КЪМ И ПРЕЗ ДАНИЯ: Продължават ограниченията за влизане в Дания от 27 март 2021г. до 20 април 2021г.:

  • Считано от 27 март 2021 се удължавт ограниченията за пътуване до Дания до 20 април 2021 г. Остават в сила валидните и до момента изисквания, като пътуването без основателна причина не се препоръчва:
  • Задължителен отрицателен PCR-тест при влизане в страната
  • Задължителна 10 дневна карантина за всички граждани, които влизат на територията на страната. Задължителната карантина може да бъде прекратена ако лицето представи негативен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от четвъртия ден след влизането му в Дания.
  • Всички пристигащи в Дания със самолет, ще трябва да си направят безплатен антигенен тест преди да напуснат летището. Всички граждани, независимо от резултата на теста, ще трябва да се самоизолират за период от 10 дни.  Ако резултатът от антигенния тест е положителен, на съответното лице ще бъде направен PCR тест, за да се уточни от кой щам на COVID-19 лицето е заразено, след което ще му бъде осигурен транспорт до неговия дом.

*******************************************************************************************************************************************

ПЪТУВАНЕ КЪМ ИТАЛИЯ: Италия въвежда 5-дневна карантина за пристигащите от България:

От 31 март 2021 г. до 06 април 2021 г. пристигащите в Италианската република от Република България пътници, които в предходните 14 дни са пребивавали или преминали транзитно през България, ще трябва да се подложат и на 5-дневна карантина, след изтичането на която ще е необходимо да направят нов PCR или антигенен тест.

Остават в сила задълженията за:

– представяне на отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, направен до 48 ч. преди влизането в Италия
– попълването на декларация с данните на лицето, причините, началната и крайната точка на пътуването. Декларацията е достъпна на италиански и на английски език.
– задължение за информиране на местната компетентна здравна институция за пристигането в Италия, дори и при липса на симптоми на вируса.

По-подробна информация за режима на пътуване и конкретните изключения може да бъде намерена на следния сайт: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.

По-подробна информация за режима на пътуване и конкретните изключения може да бъде намерена на следния сайт: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.

********************************************************************************************

Може също да харесате...