Туристическа агенция Виктори

Застраховка помощ при пътуване в чужбина

Застраховките при пътуване имат за цел да предоставят застрахователна защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покриват разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина или на територията на България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма.

Предимство на застраховката тип „Асистанс“, е че при настъпване на застрахователно събитие, пътникът не се разплаща на място за извършената манипулация. Документацията и заплащането се осъществяват между болничното заведение (всички държавни здравни заведения) в чужбина и застрахователя.

Покритието на полицата може да бъде: 10 000 euro, 15 000 euro, 20 000 euro,  30 000 euro, 50 000 euro.

Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. 

виза

Покрити рискове

Медицински разходи, вследствие на злополука или внезапно заболяване;
Репатриране вследствие на злополука или внезапно заболяване;
Спешна дентална помощ;    

виза

Допълнително избираеми рискове

Смърт вследствие на злополука;
Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука;
Спасителни разноски;
Дневни пари за болничен престой;
Кражба на личен багаж;
Загуба на личен багаж;
Забавено доставяне на личен багаж;
Гражданска отговорност към трети лица;
Правна помощ;   

виза

Предимства    

Без ограничение във възрастта и без самоучастие;
Международно съдействие с осигурен медицински асистанс 24 часа, 7 дни в седмицата;   
Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди;
Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове;
Висок лимит на покритие за спасителни разноски;

Форма за заявка

Заяви „Помощ при пътуване в чужбина“

    Адрес:София 1336, Люлин-8
    ул. Годеч 5, магазин №6

    Моб. тел. +359 887606358

    Teл: +359 2 9273737