от Туристическа агенция Виктори ЕООД

Застрахователна компания България Иншурънс

Застраховките при пътуване имат за цел да предоставят застрахователна защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покриват разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина или на територията на България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма.

Предимство на застраховката тип „Асистанс“, е че при настъпване на застрахователно събитие, пътникът не се разплаща на място за извършената манипулация. Документацията и заплащането се осъществяват между болничното заведение (всички държавни здравни заведения) в чужбина и застрахователя.

Покритието на полицата може да бъде: 10 000 euro, 15 000 euro, 20 000 euro,  30 000 euro, 50 000 euro.

Помощ при пътуване в чужбина (victorytravel.eu)

Застраховката осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната. Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. 

Покрити рискове   

 • Медицински разходи, вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Репатриране вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Спешна дентална помощ    

Допълнително избираеми рискове

 • Смърт вследствие на злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Спасителни разноски
 • Дневни пари за болничен престой
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба на личен багаж
 • Забавено доставяне на личен багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Правна помощ   

Предимства    

 • Без ограничение във възрастта и без самоучастие
 • Международно съдействие с осигурен медицински асистанс 24 часа, 7 дни в седмицата   
 • Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди
 • Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове
 • Висок лимит на покритие за спасителни разноски

Заяви „Помощ при пътуване в чужбина“victorytravel.eu