ВИЗА

При пътувания с туристически услуги, закупени от ВИКТОРИ, ще Ви предложим пълна информация за визовите изисквания на отделните държави, ще Ви съдействаме при попълване и подаване на необходимите документи, ще Ви представляваме при получаване на паспорта с положената виза.

Визата за пътуване не е гаранция за разрешение за влизане в определена държава, но разяснява на митническите агенти и граничните служители, че въпросният пътник е изпълнил определени критерии за влизане, които страната е установила.

Какво ще трябва да подам със заявлението си за виза?

Валиден паспорт, снимки и такса. Обикновено вашият паспорт трябва да е валиден най-малко шест месеца от датата на вашето заявление за издаване на виза.

Как да кандидатствам за виза?

  • В офиса на ВИКТОРИ се приемат заявки за оформяне на туристически, бизнес, транзитни, частни, работни и други визи, за еднократни и многократни посещения в САЩ, Австралия, Русия, Казакстан, Виетнам, Китай, Индия, Беларус, Азербайджан, Узбекистан, Кралство Тайланд,  Шри-Ланка и др.
  • Кандидатите предоставят исканите документи в пълен комплект и носят отговорност за тяхната автентичност, валидност и достоверност на информацията посочена в тях. При пътуване с малолетни и непълнолетни лица е възможно да бъдат изискани допълнителни документи, които се определят според индивидуалния случай.

Колко струва визата?

  • Стойността на услугата за издаване на виза зависи от конкретния случай (държавата, за която се кандидатства за издаване на виза, стойността на задължителната консулска такса за обработка на визата, типът и категорията (еднократна или многократна) на визата, срокът за издаването ѝ).
  • ВИКТОРИ не носи отговорност за отказ за издаване на виза от страна на съответното посолство, както и за санкции в следствие просрочване максимално допустимия период на престой, в която и да било от визовите дестинации.
  • Суми, заплатени за подготовка и издаване на визи, не се възстановяват в случай на отказ за издаване на виза или анулиране на цялото пътуване.

ВИКТОРИ носи цялата отговорност за обработката на Вашите личните данни. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни и е упълномощено лице, обработващо информация, съдържаща лични данни.

https://www.pexels.com

Ако се нуждаете от виза и сте наш клиент, моля попълнете приложената онлайн форма.