Новата заповед на министъра на здравеопазването

В съответствие с новата заповед на министъра на здравеопазването, Сърбия вече попада в оранжева зона по отношение на ограниченията за пътуване към България. Актуализирани условия за пътуване: