шри ланка

от Туристическа агенция Виктори ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

1. Валиден задграничен паспорт, виза и медицинска застраховка за периода на пътуването. За страните от Европйския съюз, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. За страните, с които сме във визов режим, можете да получите информация от съответните консулски служби.


2. За пътуване на непълнолетни Български граждани без единият или двамата родители, се изисква нотариално заверено пълномощно (декларация) от единия или двамата родители.


3. Авиокомпаниите и автобусните превозвачи осигуряват на притежателя на валиден билет превоз по посочения маршрут на пътника и личният му багаж. Допълнителният багаж може да бъде включен в цената на билета или да се заплаща съгласно условията за пътуване и тарифите за багаж на съответната авиокомпания или автобусен превозвач.


4. При анулации, презаверки или отказ от пътуване, се удържат неустойки от общата цена на билета, съгласно условията за пътуване. Срокът за възстановяване на сумата подлежаща на връщане е до 45 календарни дни.


5. Сроковете на валидност на двупосочните билети са до 12 месеца. Двупосочните билети могат да бъдат с фиксирани дати или без фиксирани дати (отворени). Билети без фиксирани дати за пътуване подлежат на заверка (потвърждаване) в офисите на авиокомпаниите или агенцията издала билета, автобусните превозвачи или на оторизираните от него агенции, като само при наличие на свободни места на пътника се гарантира пътуването му.


6. Туристическите агенции, авиокомпаниите и автобусните превозвачи не носят отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за изискващите се при пътуване в чужбина застраховки по рисковете „Живот“ и “ Медицински застраховки“.


7. Пътниците носят лична финансова отговорност за нанесените от тях или непълнолетни членове на семействата им щети по самолетите и автобусите.


8. Рекламации се приемат най – късно до 5 дни от датата на настъпване на събитието, в писмен вид в офисите на авиокомпаниите, автобусните превозвачи или на интернет сайтовете им.

Отговорности на туристическата  агенция

 1. Агенцията има роля на посредник и нейните отговорности са само в случай на пропуски, дължащи се на организационни слабости. Да положи всички усилия, за да отговори на очакванията на своите клиенти, като има отговорността да координира и изпълнява по  най-добрия начин пътуванията, като бъде на разположение на клиентите.  Агенцията не е отговорна за извънредни ситуации като анулиране или промяна на разписанието или промяна на маршрута на транспортните компании (самолети, кораби, автобуси, влакове и т.н.) както и извънредни ситуации поради стачки, терористични актове и други.

2. В случаи на наранявания или лишения, дължащи се на война, преврати, терористични актове, отвличания, земетресения, метеорологични условия, пожари, епидемии, Агенцията не носи отговорност за обезщетения на вреди, причинени от гореописаните причини. Агенцията ще положи всички усилия, за да подкрепи клиента и да се погрижи за него, без да поема извънредните разходи, които трябва да бъдат поети от клиента.

3. По време на пътуването Агенцията има право да направи съществени промени, ако иска да се избегне някое извънредно събитие или непреодолима сила (метеорологични условия, обявяване или заплаха от война, революции, граждански безредици, стачки, болести, за аварии, за екстремизъм, за технически препятствия за въздушното движение, фактори възпрепятстващи корабите, неизправности и блокади на пътища). В тези случаи средствата за всички извънредни разходи са за сметка на пътника. Ако поради, която и да е от гореизложените причини пътникът прекрати пътуване, което е в ход, тогава няма право на каквото и да е връщане на пари, както и обезщетения от страна на Агенцията. 

4. Възможно е по време на пътуването да възникнат притеснения, пропуски или проблеми. Пътникът е длъжен да уведоми агенцията ни, за да може проблемът да бъде разрешен възможно най-бързо, по възможно най-добрия начин. Жалби без покрития или подаване на оплакване със задна дата са практики, които не се допускат от законодателството. Всички оплаквания относно съответното пътуването трябва да бъдат направени в писмен вид до Агенцията, в срок от седем дни, считано от датата на връщане от пътуването. Жалбите и оплакванията подадени извън горепосочения срок не се приемат, в съответствие с приложимото законодателство. Гореспоменатото законодателство е това на България, както и компетентните органи на съдилищата, в чиято юрисдикция се намира главния офис на нашата Агенция – гр. София.

5. При грешно подадена лична информация от страна на пътуващия по време на резервацията, както възможността клиентът да не отпътува или да заплати допълнителни такси на авиокомпанията заради каквито и да е промени в личните данни, Агенцията не носи никаква отговорност. От друга страна Агенцията ще направи всичко по силите си, за да съдейства за разрешаването на проблема.


Заължения – отговорности на клиента

1. Всеки клиент сам отговаря за получаването и съхраняването на необходимите документи за пътуване (паспорт, визи, сертификати и т.н.).

2. Също така има отговорността да ги съхранява и държи на разположение по време на пътуването и да ги представя при полицейски или митнически контрол. Ако по вина на клиента (липса или износване на лична карта или международен паспорт, неиздадена виза) не е възможно да бъде преминат граничен контрол или контрол на летищата, той се отказва от правото си да продължи пътуването. В този случай агенцията ни не носи отговорност, клиентът няма право на връщане на никакви пари или каквито и да е обезщетения, тъй като пропускът е по негова вина.

3. Агенцията може да предложи помощ за издаване на документи за пътуване, но по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за забавяне или невъзможност за издаване на документи по причина свързана с пътника (например невъзможност за издаване на виза за съответната страна). Ако клиентът притежава задграничен паспорт, то той трябва да бъде деклариран навреме. Съхранението, през цялото времетраене на пътуването, на ценни вещи, които клиентът пренася със себе си (камери, фотоапарати, бижута и др. ценности) са негова отговорност.