Туристическа агенция „Виктори“ ЕООД

https://victorytravel.eu.

Тази информация за поверителността се отнася за обработката на лични данни, извършвана от
туристическа агенция „Виктори“ ЕООД (туристическа агенция „Виктори“ ЕООД / ние / нас),
когато пътувате чрез нас, използвате нашите услуги, посещавате нашите уебсайтове или мобилни
приложения или по друг начин си взаимодействате с нас.
Важно е да използваме вашите данни само в съответствие с приложимото законодателство за
защита на личните данни и вашите очаквания и да бъдем прозрачни с вас в начина, по който
използваме вашите данни.
Тази информация за поверителност ще обясни какви данни се събират, защо се събират, как се
използват събраните данни, както и вашите възможности и права по отношение на събирането на
вашите лични данни

Какви данни може да събираме

Във връзка с различните начини, по които можем да взаимодействаме с Вас и различните услуги,
които предоставяме, може да събираме следните категории данни:
C1: Информация за връзка, включително име, адрес, номер на паспорт, телефонен номер, адрес и
адрес на електронна поща.
С2: Данни за самоличността, включително пол, данни за раждане и националност.
C3: Паспортни данни.
C4: Информация за близките роднини.
C5: Данни за транзакцията, включително номер на кредитна / дебитна карта, начин на плащане и
история на покупките.
C6: Данни за резервацията и данни за дейността, включително данни, свързани с резервираните
ви пътувания и турове, резервации за полети, автобусни и влакови резервации, хотелски
резервации, маршрут, придружители, дейностите, в които участвате пътуване с нас и т.н.
C7: Комуникационни данни между вас и нас, включително записи на обаждания до нашите
сервизни центрове, електронна поща, онлайн чатове, коментари и рецензии, събрани чрез
проучвания или публикувани на нашите канали и на социалните медийни платформи.
C8: Цифрови информационни данни, събрани, когато посещавате уебсайтове, приложения или
други цифрови платформи, включително IP адреси, данни от браузъра, данни за трафика, история
на резервациите, поведение на социалните медии и потребителски модели. Ако се абонирате за
нашите бюлетини, можем да събираме данни за това кои бюлетини отваряте, къде се намирате,
когато ги отваряте и дали имате достъп до връзки, вмъкнати в бюлетините.
C9: Данни за здравето, включително информация, свързана с алергии, увреждания и заболявания.
C10: Религиозни вярвания или етнически произход

Къде и как събираме вашите данни

Повечето от данните, които имаме за вас, се предоставят от вас. Можем също така да получим
данни от C1, C2, C5, C6 и C7 от нашите партньори за сътрудничество, като например пътнически
оператори, авиокомпании, хотели, доставчици на турове, туроператори, доставчици на услуги,
филиали, представителства и агенти, ако имат такава информация за вас. Събираме данни C8 от
нашите уебсайтове, приложения и подобни цифрови платформи.

Защо използаме вашите данни

Ние обработваме вашите лични данни поради следните причини:
Резервация
Описание: Използваме данни C1, C2, C4, C5, C6 и C7, за да организираме, обработваме и
потвърждаваме резервации за вас. Ние събираме номера на паспорта си поради задължението да
предоставим такива данни на авиокомпании / летища / пристанища, система за резервации,
органите на застрахователните компании. Освен това трябва да съберем вашите данни C9, за да
сме сигурни, че по време на вашето пътуване с нас ще бъдат предпазени от всякакви алергии,
увреждания или заболявания, които може да имате. Също така можем да събираме косвено данни
C10, ако ни информирате за хранителни ограничения или предпочитания и т.н.
Правно основание: Тези данни се обработват, за да изпълнят договореното с вас (резервиране на
пътуването чрез туристическа агенция „Виктори“ ЕООД). Ще събираме данни за C9 и C10 само
въз основа на Вашето съгласие. Имайте предвид, че от съображения за безопасност може да не
успеем да резервираме вашите избрани пътувания, ако не искате да ни предоставите данни за C9.
Оповестяване: За да можем да организираме пътуването Ви, може да се наложи да разкрием
данните си на нашите филиали, клонове, агенти и партньори за сътрудничество.
Улесняване на пътуването
Описание: Използваме данни C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9 и C10 за улесняване на вашето пътуване.
Това включва предоставянето на услугите и продуктите, от които се нуждаете или желаете, и за
да сте сигурни, че имате разрешение за влизане в летищата / пристанищата / хотелите. Можем да
преработим данните за C9 и C10, за да се уверим, че всички хранителни предпочитания, алергии,
заболявания или увреждания се вземат предвид по време на пътуването и ако потърсите помощ
от органите на медицинския персонал на застрахователната компания при пътуване.
Правно основание: Използваме тези данни, за да изпълним нашето споразумение с вас
(улесняване на вашето пътуване). Ние ще обработим данните за C9 и C10 само, ако сте дали
съгласието си.
Оповестяване: За да можем да организираме пътуването Ви, може да се наложи да разкрием
данните Ви на нашите филиали, клонове, агенти и партньори за сътрудничество.
Експедиции
Описание: Ако изберете да резервирате екскурзия, ние използваме данни от C3 в допълнение
към данните, обработени за целите на резервацията.
Правно основание: Ние само събираме Вашите медицински данни (данни C9), ако сте дали
съгласието си. Имайте предвид, че от съображения за безопасност може да не успеем да
резервираме избраните екскурзии, ако не искате да ни предоставите такива данни. Събираме
вашите данни за C3 за авиокомпании / летища / пристанища, системи за резервации,
туроператори, власти на застрахователните компании, които изискват недвусмислена
идентификация на пътниците, за да се позволи влизането Ви.
Оповестяване: Може да ни се наложи да разкрием данни от C3 на авиокомпаниите / летищата /,
пристанищата, туроператори, система за резервации, органите на застрахователните компании в
държавите, които посещавате.
Дейности
Описание: Ако решите да участвате в някоя от дейностите, използваме данни C1, C5 и C9, за да
направим резервации от ваше име.
Правно основание: Тези данни се обработват за изпълнение на споразумение (резервация на
дейността) с вас. Данните за C9 ще бъдат събрани само ако сте дали съгласието си. Имайте
предвид, че от съображения за безопасност може да не успеем да резервираме избраните от Вас
дейности, ако не искате да ни предоставите данни от C9.
Оповестяване: може да ни се наложи да разкрием такива данни на партньори за сътрудничество
като предпоставка за вашето участие.
Общуване
Описание: Използваме данни С1 и С7, за да ви предоставим съответна информация, свързана с
вашите пътувания и екскурзии. Това включва информация, свързана с времето на заминаване,
анулации и време за настаняване в хотели и др. Можем да предоставим такава информация по
електронен път или по друг начин.
Правно основание: Ние използваме тези данни, за да предоставим важна информация за вашето
пътуване, която е необходима за изпълнение на нашия договор с вас (да организираме пътуването
ви). Освен това ние използваме тези данни, за да ви предоставим друга информация, необходима
за изпълнение на вашите законни интереси, включително за да гарантираме, че пътуванията ви са
възможно най-удобни и гладки.
Разкриване на информация: Можем да разкрием данни за C1 и C7 на нашите партньори за
сътрудничество, тъй като те може да се нуждаят от тази информация, за да комуникират с вас и
да предоставят помощ.
Директен маркетинг
Описание: Използваме данни C1, C2, C7 и C8, за да Ви предоставим бюлетини и оферти от нас и
нашите партньори за сътрудничество.
Правна основа: Докато имате съществуващи взаимоотношения с нас, използването на такива
данни за популяризиране на нашите услуги се основава на легитимния ни интерес да ви
предоставим подходяща информация и оферти. Вие можете по всяко време да се откажете от
получаването на такава информация и оферти. Ако нямате съществуващи взаимоотношения с
нас, ние ще използваме вашите данни само, за да ви изпратим маркетинг, ако сте дали съгласието
си. Ние ще разкрием вашите данни на партньори за сътрудничество само за маркетингови цели,
ако сте дали съгласието си.
Разкриване на информация: Може да разкрием вашите данни на партньори за сътрудничество,
за да позволим на такива партньори да ви изпращат информация и оферти, ако сте се съгласили с
това.
Профилиране
Описание: Ние можем да използваме и компилираме С1, С2, С6 и С8 данни за целите на
профилиране. Профилирането е обработка на лични данни, където вашите лични данни се
използват за оценка, анализ и предсказване на вашите предпочитания, интереси и поведение
(профилиране). Ние използваме тези данни, за да Ви предоставим персонализирана информация
за дейностите и офертите, които бихте могли да оцените.
Правно основание: Провеждаме профилиране, за да изпълним законния интерес, който е да
персонализираме услугите си във ваша полза. Възможно е по всяко време да възразите срещу
използването на вашите лични данни за целите на профилирането.
Оповестяване: Ние няма да разкрием профилите, които сме генерирали въз основа на вашите
данни, на трети страни, различни от филиалите и клоновете ни.
Статистика и анализ
Използваме анонимни данни, за да генерираме статистически данни и анализи.

Как запазваме вашите данни за нас?

Ще съхраняваме вашите данни само докато е необходимо да се изпълни целта на обработката на
вашите данни.
Ние ще съхраняваме вашите данни C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9 и C10 от момента, в който сте
подали заявка за резервация, докато приключите пътуването си. Може да съхраняваме вашите
данни по-дълго, ако желаете да съхраняваме вашите данни до следващото Ви пътуване и сте
съгласни с това.
Ако сте влезли в портала на туристическата агенция „Виктори“, ще съхраняваме данните за C1,
C2, C5, C6, C7 и C8, които сте предоставили в портала толкова дълго, колкото сте потребител на
този портал.
Ние ще съхраняваме данните за C5, както се изисква от приложимото законодателство, като
например счетоводното законодателство.
Ако сте се съгласили да получавате информация и маркетинг, ние ще съхраняваме вашите данни
C1, C2 C6, C7 и C8 толкова дълго, колкото желаете да получавате такава информация и
маркетинг.
Също така можем да съхраняваме данните си C1, C2, C5, C7, C8 и C9 за период от три години
след приключване на вашето пътуване, ако считаме, че това е необходимо, за да се справим с
потенциални жалби или искове

Межународен трансфер на данни

Имаме филиали, клонове, агенти и партньори за сътрудничество, които са установени извън
Европейското икономическо пространство, към които можем да прехвърляме данни, както е
описано в раздел 4 по-горе.
Ще гарантираме, че данните ви са адекватно защитени от получаващите страни в тези страни.
Адекватна защита може да се наложи на приемащата страна по договорни задължения, които
гарантират, че тя поддържа същото ниво на защита на личните данни, каквито се практикуват от
нас. Можете да поискате допълнителна информация или копие от гаранциите, които имаме, за да
осигурите законно прехвърляне на вашите данни.
Туристическата агенция „Виктори“ предоставя услуги по целия свят и има операции и партньори
във всички европейски страни, Азия, Африка и Америка.

Вашите права и избор

– Как да регистрирате, промените, изтриете, заличите данните си и да подадете жалба

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако желаете да получите достъп до данните си или
да ги коригирате. Освен това можете да поискате копие от данните, които сме събрали от вас.
Можете да ни помолите да изтрием данните, които сме събрали от вас. Ние обаче трябва да
съхраняваме данните, които са необходими, за да изпълним нашия договор с Вас и ако е
необходимо, за да се съобразим със закона или при поискване от страна на властите.
Ако смятате, че използването на вашите лични данни е неподходящо, можете да подадете жалба
до на органите по защита на личните данни и неприкосновеността. Преди да подадете такава
жалба, Ви молим да се свържете с нас, тъй като ние можем да ви предоставим отговори и да
коригираме потенциалните недоразумения.

COOKIES

Ние не използваме „бисквитки“ на уебсайтовете на туристическа агенция Виктори ЕООД, за да
осигурим функционалност на уебсайта, да анализираме трафика на уебсайта и да видим кои части
от уебсайта, сте посетили.

Промени в тази информация и защита

Възможно е да актуализираме понякога тази информация за поверителност. Ще бъдете
уведомени за тези промени, когато това е уместно; в противен случай те ще бъдат публикувани
на нашата страница. Всички промени ще се прилагат само след като бъдат съобщени /
публикувани.

Връзка с нас – контакти, информация

Ако искате да се свържете с нас, можете да се свържете на адрес: victory_ltd@abv.bg или да
изпратите писмо до туристическата агенция „Виктори“ ЕООД, ул. „Годеч“ № 5. магазин 6, 1324
София, България.